Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Val. Klobouky, 4.3.2017

 

002.jpg

 

 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Valašské Klobouky, konaná 4.3.2017, byla charakteristická zejména svojí vysokou účastí členů, věcností projednávaných problémů a vytýčením úkolů a témat pro směrování činnosti organizace v dalším období.

Význam této VČS byl podpořen i účastí zástupce OV ČSCH Zlín Luboše Gajdůška a za MěÚ Valašské Klobouky byl přítomen místostarosta Martin Janík. Jejich přítomnost jenom podpořila tu skutečnost, že ZO ČSCH ve Valašských Kloboukách si postupně získává svojí činností vážnost a respekt u chovatelské i nechovatelské veřejnosti jak v rámci našeho města, tak i okresu a postupně se dostáváme do povědomí chovatelů v rámci celého ČSCH. To ostatně potvrzují i výsledky naší činnosti, které byli (za dobu naší činnosti) oceněny na chovatelských akcích různých úrovní.....např. od výstav místního charakteru, až po akce celostátního a mezinárodního charakteru.

V podobném duchu zhodnotil činnost organizace předseda ZO Vít Havlík ve své zprávě o činnosti ZO za uplynulé období a na něj navázal se svou zprávou jednatel Pavel Matůšů.

Bylo také projednáno hospodaření naší ZO ČSCH v minulém období a předložen nástin, jak v této oblasti pokračovat v období do následující VČS.

Zpráva předsedy revizní komise Lad. Tkáče se zabývala kontrolou oblasti hospodaření, zejména s nakládáním s finančními prostředky a finančními operacemi.

V diskuzi se někteří členové vyjádřili k jejich představě o směrování činnosti naší ZO ČSCH a taky k průběhu či plánování konkrétních akcí. V rámci diskuze vystoupil také zástupce OV ČSCH Luboš Gajdůšek.

Po této diskuzi byla oficiální část VČS ukončena a rozvinula se diskuze neformání s výměnou zkušeností mezi jednotlivými přítomnými členy  ZO ČSCH.

Přejme si, aby tato VČS dala jasný ipulz a směr k další aktivní činnosti naší ZO i do budoucna. Je samozřejmé, že bez aktivní podpory příslušných orgánů města a vyšších orgánů ČSCH, zejména pak ale podpory a aktivity  našich členů, by tato činnost nebyla tak úspěšná, jako dosud. Nutno si uvědomit (a na to kladla VČS velký důraz), že bez aktivity všech (!) členů naší ZO, nebude mít nadále naše činnost trvale vzrůstající úroveň.

(foto z akce níže)

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky VČS ZO ČSCH - 4.3.2017